Les-Pierres-Precieuses
  • Luxury nail

Diamond to nail 1.5 mm
Diamond to nail 1.5 mm
130.00 EUR
Only 13.00 / Diamond
Yellow Diamond 1.5 mm
Yellow Diamond 1.5 mm
118.00 EUR
Only 11.80 euro / Diamond
Diamond nail 1.5 mm
Diamond nail 1.5 mm
82.00 EUR
Only 16.40 / Diamond
Black Diamond to nail 1.5mm
Black Diamond to nail 1.5mm
81.00 EUR
Only 8.10 euro / Diamond
Yellow Diamond to Nail 1.5 mm
Yellow Diamond to Nail 1.5 mm
108.00 EUR
Only 21.60 euro / Diamond
Green Diamond to nail 1.5 mm
Green Diamond to nail 1.5 mm
72.00 EUR
Only 7.20 euro / Diamond
Blue Diamond to nail 1.5 mm
Blue Diamond to nail 1.5 mm
120.00 EUR
Only 24.00 euro / Diamond
Pink Diamond to nail 1.5 mm
Pink Diamond to nail 1.5 mm
140.00 EUR
Only 28.00 euro / Diamond
Tanzanite to nail 1.5 mm
Tanzanite to nail 1.5 mm
33.90 EUR
Only 3.90 euro / tanzanite
Tanzanite to nail 1.5 mm
Tanzanite to nail 1.5 mm
62.00 EUR
Only 6.20 euro / tanzanite
Ruby to nail 1.5 mm
Ruby to nail 1.5 mm
56.00 EUR
Only 11.20 euro / Ruby
Ruby to nail 1.5 mm
Ruby to nail 1.5 mm
75.00 EUR
Only 15.00 euro / Ruby
Pink Sapphire to nail 1.5 mm
Pink Sapphire to nail 1.5 mm
75.00 EUR
Only 15.00euro / Sapphire
Pink Sapphire to nail 1.5 mm
Pink Sapphire to nail 1.5 mm
75.00 EUR
Only 15.00 euro / Sapphire
Yellow Sapphire to nail 1.5 mm
Yellow Sapphire to nail 1.5 mm
37.50 EUR
Only 7.50 euro / Sapphire
Red Spinel to nail 1.5 mm
Red Spinel to nail 1.5 mm
43.00 EUR
Only 8.60 euro/ Spinel
Emerald to nail 1.5 mm
Emerald to nail 1.5 mm
28.50 EUR
Only 5.70 euro / Emerald
Emerald to nail 1.5 mm
Emerald to nail 1.5 mm
49.50 EUR
Only 9.90 euro / Emerald
Sapphire to nail 2*3 mm
Sapphire to nail 2*3 mm
240.00 EUR
24.00 euro per carat
Blue Topaz to nail 1.5 mm
Blue Topaz to nail 1.5 mm
16.80 EUR
Only 1.68 euro / Blue Topaz
Natural Pearl to nail 2.00 mm
Natural Pearl to nail 2.00 mm
22.50 EUR
Only 4.50euro /Natural Pearl
Carnelian orange/red to nail 3.00 mm
Carnelian orange/red to nail 3.00 mm
20.00 EUR
Only 2.00 euro/ Carnelian